Behandelvoorwaarden 2020

Afspraak/verhindering

Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch (0654940366) of via een e-mail (info@lisannevankroonenburg.nl) contact opnemen. Het liefst via sms, app of mail aangezien ik niet altijd bereikbaar ben voor een telefoontje.

Wanneer je een afspraak hebt gemaakt maar verhinderd bent of deze wilt annuleren, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten via 0654940366 of info@lisannevankroonenburg.nl. Ook hier geldt weer het liefst via sms, app of mail. Bij niet tijdige annulering ben ik helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen.

 

Materiaal

Het is niet toegestaan om informatiedocumenten van Lisanne van Kroonenburg te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hier geen toestemming voor hebt gekregen van Lisanne.

 

Privacy

In de behandeling van de therapeut is uw privacy gewaarborgd. De therapeut  is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (Wet bescherming persoonsgegevens). Praktijk Lisanne van Kroonenburg werkt conform deze Wet. Alles wat je met de therapeut bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van jouw behandeling (na jouw goedkeuring).

 

Klachten

Lisanne van Kroonenburg streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht je desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over de behandeling dan word je verzocht om contact op te nemen met de therapeut (Lisanne van Kroonenburg). De klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is door Lisanne van Kroonenburg met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Lisanne van Kroonenburg niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lisanne van Kroonenburg.

 

Adviezen gegeven door Lisanne van Kroonenburg worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Lisanne van Kroonenburg geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de therapeut.